Skip to content

Test & Udvikling

Kom med i laboratoriet

Standardprodukter er gode. Men det skal ikke afholde os fra at sætte nye standarder sammen. Vi har mange års erfaring med at udvikle kundespecifikke projekter inden for både transport af medicin, fødevarer og andre temperatursensitive produkter.

I samarbejde med jer tester og udvikler vi nye løsninger til jeres specifikke ønsker. Vi begynder med en grundig afdækning af behovet for den givne emballageløsning og definerer succeskriterier som beskyttelse, temperaturkrav, tidshorisont og transport.

Brochure Test & Udvikling

Isolerende materialer, køle- og PCM-elementer

For at håndtere de specielle krav til indretning, nedkøling og genanvendelighed, arbejder vi bl.a. med PCM-elementer (Phase Change Matrial), tøris, køle- og varmeelementer samt isolerende materialer som EPS, EPP, Neopor, Piocelan, VIP paneler og biomaterialet Ecovio®. Desuden udvikler vi vores egne frostvæsker og GelPacks, så vidt muligt Bio-baserede. Det betyder, at vi med stor nøjagtighed kan tilpasse løsninger til flere forskellige temperaturområder som fx -70°C / -20 °C (frost), +2/+8 °C (køl) og +15/+25 °C til bl.a. specielle farmaceutiske produkter.

Vi er konkurrencedygtige inden for bl.a. specialløsninger til online supermarkeder og har stor erfaring med udvikling af specialbokse, hvor der bliver lagt vægt på kølekæden, transport, procesoptimering, logistik, vask/rens og håndtering, fra lager til slutkunde.

Design, simulering og klimatest

Vi designer 3D CAD-løsningsforslag i vores eget tegneprogram og kan udføre termiske simuleringer i vores softwareprogram på baggrund af jeres temperaturprofil. Dette giver os et kvalificeret billede af, om designet overholder det ønskede behov, ligesom vi kan beregne mængden af tøris, køle-/varmeelementer eller PCM i et hvert scenarie. Herefter vælges de rette isoleringsmaterialer. Samtidigt kan vi udføre livetests i vores klimakammer til brug i fx valideringsrapporter.

Vores simuleringssoftware er i stand til at udføre ca. 90-95% nøjagtige simuleringer. I vores software kan vi simulere over 10 scenarier samtidigt, hvilket giver os et hurtigt billede af den mest optimale løsning. Vores klimakammertest svarer til at køre live test. Her placerer vi en eller flere temperaturloggere indeni vores løsning, hvor vi så kan måle hvordan denne klarer sig når vi påvirker løsningen med jeres temperaturprofil. Både simuleringssoftwaren og klimakammeret kan på kort tid udføre scenarier, der ellers ville tage op til et år at udføre i praksis.

Formværktøj, produktion og patenter

Vi kan udføre prototyper i flere forskellige isoleringsmaterialer, som fx EPS, EPP, NEOPOR, PE og VIP. Prototypen kan blandt andet bruges til at udføre livetests i vores klimaskab, inden formværktøjet bliver bestilt og bygget. Alt efter projektets størrelse, er vi åbne for at finansiere nogle af udviklingsomkostningerne til formværktøjer. Når vi har formværktøjet, kan vi lave de første prøvestøbninger, og så snart I har godkendt, går produktionen i gang. 

Flere af vores specialdesignede løsninger er enten designbeskyttede eller blevet patenterede. I sammenråd med vores patentagent hjælper vi gerne med råd og vejledning om patenter og designbeskyttelser.

Beregning af performance

Vi har gode erfaringer med at bruge Kelvin Hours teknikken, når vi skal beregne forskellige løsningers performance, eller hvor meget en løsning skal performe for at passe til en kundes transportplan. Her to eksempler på, hvornår det kan være relevant:

 1. Hvilken performance yder en +2° til +8° løsning?
  Med afsæt i den udvendige gennemsnitstemperatur under pakningen vil vi regne ud, hvor lang tid der går, til den indvendige temperatur overskrider +8°C. Det gør vi sådan her:
  Udvendig gennemsnitstemperatur minus indvendig gennemsnittemperatur x antal timer løsningen har overholdt +2 til +8°C = (22,5°C – 5,7°C) x 48 timer = 806,4 Kelvin Hours.
 1. Hvad er den nødvendige performance, for at en +2° til +8° løsning når sikkert frem?
  Vi vil lave en så realistisk temperaturprofil som muligt. Lad os sige, vi ved, at transporttiden er 45-48 timer fordelt på flere steps som:
 • Pakning og opbevaring på lageret før afhentning af fragtselskab (2 timer ved +20°C)
 • Transport fra lageret og til terminalen (f.eks. 3 timer midt på dagen ved +26°C)
 • Opbevaring på første terminal (14 timer ved +18°C) osv.

Derefter regner vi gennemsnitstemperaturen ud og fratrækker den ønskede gennemsnitstemperatur inde i kassen/ved produktet. Det tal ganger vi med antallet af timer, som løsningen skal holde +2 til +8°C. Det kan se således ud:  (22,3°C – 4,8°C) x 48 timer = 840 Kelvin Hour.

Ovenstående metoder er et rigtig godt værktøj til at spore sig ind på, hvilken emballageløsning der er bedst egnet til at fragte jeres produkt sikkert med jeres fragtmetode.

vi vil hellere end gerne hjælpe

Kontakt os her