Skip to content

Test & Udvikling

Kom med i laboratoriet

Standardprodukter er gode. Men det skal ikke afholde os fra at sætte nye standarder sammen. Vi har mange års erfaring med at udvikle kundespecifikke projekter inden for både transport af medicin, fødevarer og andre temperatursensitive produkter.

I samarbejde med jer tester og udvikler vi nye løsninger til jeres specifikke ønsker. Vi begynder med en grundig afdækning af behovet for den givne emballageløsning og definerer succeskriterier som beskyttelse, temperaturkrav, tidshorisont og transport.

Isolerende materialer, køle- og PCM-elementer

For at håndtere de specielle krav til indretning, nedkøling og genanvendelighed, arbejder vi PMC-elementer (Phase Change Matrial), tøris, køle- og varmeelementer samt isolerende materialer som EPS, EPP, Neopor, Piocelan, VIP paneler og biomaterialet Ecovio®. Desuden udvikler vi vores egne frostvæsker og GelPacks. Så vidt muligt Bio-baserede. Det betyder, at vi med stor nøjagtighed kan tilpasse løsninger flere forskellige temperaturområder som -20 °C (frost), +2/+8 °C (køl) og +15/+25 °C til bl.a. specielle farmaceutiske produkter.

Vi er konkurrencedygtige inden for bl.a. specialløsninger til online supermarkeder og har stor erfaring med udvikling af specialbokse, hvor der bliver lagt vægt på kølekæden, transport, procesoptimering, logistik, vask/rens og håndtering. Fra lager til slutkunde.

Design, simulering og klimatest

Vi designer altid 3D CAD-løsningsforslag i vores eget tegneprogram og udfører livetests i klimakammer på baggrund af jeres temperaturprofil. Dette giver os et kvalificeret billede af, om designet overholder det ønskede behov, ligesom vi kan beregne mængden af tøris, køle-/varmeelementer eller PCM i hvert scenarie. Herefter vælges de rette isoleringsmaterialer.

Vores simuleringssoftware er i stand til at udføre ca. 90 % nøjagtige simuleringer sammenlignet med et forsøg i virkeligheden og kan simulere over 10 scenarier samtidig. Vores klimakammertest svarer til at køre live test, hvor vi placerer en elle flere loggere inden i og påvirker løsningen efter jeres temperaturprofil. Både simuleringssoftwaren og klimakammeret kan på kort tid udføre scenarier, der ellers ville tage op til et år at udføre i praksis.

Formværktøj, produktion og patenter

Ønsker I det, udfører vi prototyper i det valgte og validerede isoleringsmateriale. Prototypen kan blandt andet bruges til at udføre en livetest i klimaskab, inden formværktøjet bliver bestilt og bygget. Alt efter projektets størrelse, er vi åbne for at finansiere nogle af udviklingsomkostningerne til formværktøjer. Når vi har formværktøjet, kan vi lave de første prøvestøbninger, og så snart I har godkendt, går produktionen i gang. 

Flere af vores specialdesignede løsninger er enten designbeskyttede eller blevet patenterede. I sammenråd med vores patentagent hjælper vi gerne med råd og vejledning om patenter og designbeskyttelser.

Beregning af performance

Vi har gode erfaringer med at bruge Kelvin Hours teknikken, når vi skal beregne forskellige løsningers performance. Her to eksempler på, hvornår det kan være relevant:

 1. Hvilken performance yder en +2° til +8° løsning?
  Med afsæt i den udvendige gennemsnitstemperatur under pakningen vil vi regne ud, hvor lang tid der går, til den indvendige temperatur overskrider +8°C. Det gør vi sådan her:
  Udvendig gennemsnitstemperatur minus indvendig gennemsnittemperatur x antal timer løsningen har overholdt +2 til +8°C = (22,5°C – 5,7°C) x 48 timer = 806,4 Kelvin Hours.
 1. Hvad er den nødvendige performance, for at en +2° til +8° løsning når sikkert frem?
  Vi vil lave så realistisk temperaturprofil som muligt. Lad os sige, vi ved, at transporttiden er 45-48 timer fordelt på flere steps som:
 • Pakning og opbevaring på lageret før afhentning af fragtselskab (2 timer ved +20°C)
 • Transport fra lageret og til terminalen (f.eks. 3 timer midt på dagen ved +26°C)
 • Opbevaring på første terminal (14 timer ved +18°C) osv.

Derefter regner vi gennemsnitstemperaturen ud og fratrækker den ønskede gennemsnitstemperatur inde i kassen/ ved produktet. Det tal ganger vi med antallet af timer, som løsningen skal holde +2 til +8°C. Det kan se således ud:
(22,3°C – 4,8°C) x 48 timer = 840 Kelvin Hour.

vi vil hellere end gerne hjælpe

Kontakt os her